Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformu Oluşturma Çalıştayı
Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformu Oluşturma Çalıştayı 23-24 Şubat 2007 tarihlerinde TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜBİTAK-TÜSSİDE) Gebze-Kocaeli tesislerinde yapılacaktır. Çalıştay katılımcıları, 11 Ocak 2007 tarihli toplantıda oluşturulan Geçici Platform Eşgüdüm Kurulu tarafından aşağıda yer alan ilkeler doğrultusunda yapılacak bir değerlendirme ile belirlenecektir:

-Türkiye sınırları içinde kurumsal yerleşiklik
-Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformunun (EETP) konusu olan teknoloji alanlarında çalışıyor olmak
-EETP çalışmalarına zaman (işgücü) ve kurumsal boyutuna uygun finansal destek ayırmaya hazır olmak
-Ar-Ge/Yenilik (inovasyon) alanında işbirliği deneyimi olmak ya da işbirliği yapmaya istekli olmak

Çalıştayda yer almak isteyen kuruluşların aşağıdaki bağlantıda bulunan Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformu Oluşturma Çalıştayı Başvuru Formu'nu doldurarak, 15 Şubat 2007 tarihi mesai bitimine kadar formun sonunda belirtilen Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformu İletişim Noktasına posta, e-posta ya da faksla göndermesi gerekmektedir.

Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformu Oluşturma Çalıştayı Başvuru Formu